Αναλύουμε το παρόν, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το μέλλον

Η ILTA MANAGEMENT CONSULTING είναι μια δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου έργων για ναυτιλιακές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Εστιάζοντας στη στρατηγική, τα συστήματα, τις διαδικασίες, την τεχνολογική υποδομή και τους ανθρώπους, η ILTA συντελεί στη στοχευμένη και επιτυχημένη Διαχείριση Αλλαγών.

Ιδρύθηκε το 2019 από καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη προερχόμενα από πολυεθνικές εταιρείες παγκοσμίου επιπέδου και αναγνωρίζεται ως σημαντικός εταίρος σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Η ILTA MANAGEMENT CONSULTING συμβάλλει στην ικανότητα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και κλάδων να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες προκλήσεις της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αλλάξουν κατεύθυνση, να εξυγιανθούν αλλά και να βελτιώσουν τις διαδικασίες και την απόδοσή τους.

Εστιάζοντας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση, η ILTA εξειδικεύεται σε έργα εταιρικής αναδιάρθρωσης (στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, κλπ) καθώς και σε ναυτιλιακά (κατασκευές πλοίων, διαχείριση στόλων) και βιομηχανικά/εμπορικά που σχετίζονται με την βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών, παραγωγής, πωλήσεων, ή με τον επανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ILTA MANAGEMENT CONSULTING συμπορεύεται με τους πελάτες της σε όλες τις φάσεις

Η βάση της φιλοσοφίας της ILTA είναι να ενισχύει τις ομάδες των πελατών της με τους κατάλληλους και εξειδικευμένους ανθρώπους της, για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να επιτευχθεί ο προσυμφωνημένος στόχος. Παράλληλα, με ευελιξία, σοβαρότητα και συνέπεια, η Εταιρεία δρα συμπληρωματικά και με τους συνεργάτες των πελατών της, δημιουργώντας μια αλυσίδα τεχνογνωσίας τόσο μέσα όσο και έξω από την επιχείρησή τους.

Η ILTA MANAGEMENT CONSULTING είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

στο δρόμο προς την επιτυχία

CREATING LONG-TERM VALUE

Οι αξίες μας είναι μέρος της ταυτότητάς μας

Στην ILTA MANAGEMENT CONSULTING πιστεύουμε πως μόνο όταν πορεύεται κάποιος με αξίες μπορεί να δημιουργήσει γερά θεμέλια για το μέλλον. Οι παρακάτω αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες μας:

Όλες οι δραστηριότητες της ILTA διέπονται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στους

εργαζομένους, τους πελάτες και συνεργάτες της, αλλά και την κοινωνία συνολικά

CREATING LONG-TERM VALUE

Τεχνογνωσία, εξειδίκευση και επαγγελματισμός

Η ομάδα συμβούλων της ILTA αποτελείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις οργανισμών διαφορετικών κλάδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, η τεχνογνωσία της Εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ηλίας Λιγνός

General Manager

Ο Ηλίας είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Marine Engineering με πολυετή εμπειρία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και της ναυτιλίας. Διαθέτει εκτεταμένη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις κατασκευές πλοίων σε ναυπηγεία του εξωτερικού. Τα τελευταία 17 χρόνια έχει εργαστεί ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων, τεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος έργων μεγάλης κλίμακας. Διαθέτει τεχνογνωσία στην ναυτιλιακή διοίκηση, τις μεταφορές, την διαχείριση ενέργειας και την συμβουλευτική σε τεχνοοικονομικά θέματα, ενώ ειδικεύεται σε εξυγιάνσεις επιχειρήσεων και οργανισμών, στην διαχείριση αλλαγών και στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Θανάσης Μπαμπάτσικος

Partner

Ο Θανάσης είναι Chartered Engineer (CEng), κάτοχος B.Sc. και M.Sc. και μέλος των Engineering Council / UK, Institution of Mechanical Engineers (MIMechE) / UK και FEANI (EUR ING) με πολυετή εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων. Επί 30 χρόνια διετέλεσε ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρίες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με εξειδίκευση στην διοίκηση μεγάλων ομάδων, την διαχείριση αλλαγών και ανθρώπινου δυναμικού, τον σχεδιασμό διαδικασιών, την ασφάλεια και τις εμπορικές και βιομηχανικές πωλήσεις. Διαθέτει τεχνογνωσία στην αξιολόγηση επιχειρήσεων, τις μελέτες σκοπιμότητας και στον σχεδιασμό λειτουργικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Δέσποινα Βερβέρογλου

Senior External Advisor

Η Δέσποινα είναι Οικονομική Αναλύτρια, πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με εμπειρία 25 ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικεύεται στον έλεγχο και την σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων επιχειρησιακών μονάδων, στην κατάρτιση επιχειρησιακών πλάνων και στην παρακολούθηση βασικών οικονομικών δεικτών απόδοσης με εξαιρετικά αποτελέσματα σε μειώσεις κόστους και αυξήσεις εσόδων.

Βαγγέλης Γρηγοριάδης

Business Coordinator

Ο Βαγγέλης είναι πτυχιούχος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του Wales, με πάνω από 20 έτη εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς του πιστωτικού ελέγχου, της διακίνησης και αποθήκευσης αγαθών, της παρακολούθησης και εφαρμογής συμβάσεων και την διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων, με άριστη γνώση Αγγλικών.
lignos

Σπύρος Λιγνός

Senior External Advisor

Ο Σπύρος είναι ανώτερο στέλεχος στον χώρο των ναυτιλιακών ναυλώσεων και του διεθνούς επιχειρείν, πτυχιούχος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, σε Ναυτιλιακά & Μεταφορές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Ναυτιλιακό Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά από το City University στο Λονδίνο. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας, με ειδίκευση στις διαπραγματεύσεις, την διαχείριση έργων, την συγγραφή προτάσεων, τις επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά.

Τζώρτζης Ποντικός

Project Support Coordinator

Ο Τζώρτζης είναι προπτυχιακός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εξαιρετικές δεξιότητες σε γλώσσες προγραμματισμού και αυτοματισμών και διαθέτει πτυχιακή επάρκεια στα Αγγλικά και τα Γερμανικά. Ειδικεύεται σε διαπραγματεύσεις και επικοινωνία με προμηθευτές/πελάτες, διαχείριση έργων και διαγωνισμούς προμηθειών.

H τεχνογνωσία της Εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα

της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας

CREATING LONG-TERM VALUE

Υπηρεσίες υψηλής αξίας

Οι υπηρεσίες της ILTA MANAGEMENT CONSULTING καλύπτουν το φάσμα της Συμβουλευτικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου σε εταιρείες όλων των κλάδων.

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας με ευελιξία και επαγγελματισμό,

παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

CREATING LONG-TERM VALUE

Χτίζουμε πάνω στην εμπιστοσύνη

H ILTA MANAGEMENT CONSULTING συνεργάζεται με σημαντικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Είμαστε σύμμαχοι με τους συνεργάτες μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε μαζί κάθε πρόβλημα ως πρόκληση
και να βρίσκουμε την ιδανική λύση, αναλόγως των συνθηκών.

Συμπορευόμαστε, συνεργαζόμαστε, συνδημιουργούμε

Οι πελάτες της ILTA MANAGEMENT CONSULTING επιβραβεύουν με την εμπιστοσύνη τους την  επαγγελματική και ταυτοχρόνως ανθρωποκεντρική προσέγγιση μας. Έτσι, μπορούν να βασιστούν σε εμάς, ώστε να μετατρέψουν το όραμά τους σε πραγματικότητα.

Αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας με επαγγελματισμό

και δημιουργούμε μαζί τους ουσιαστικές, μακροχρόνιες σχέσεις

CREATING LONG-TERM VALUE

Συμμετοχές  της ILTA MANAGEMENT CONSULTING

Η ILTA και τα στελέχη της είναι ενεργά μέλη σημαντικών οργανώσεων και φέρουν πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς,
που εγγυώνται την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ